POKER-REGLER

Forsiden

Hænderne

Regler til Texas Hold'em

"Cash game"

Texas Hold'em er et pokerspil, som kan spilles fra 2 til 10 spillere per bord. Er der mere end ti spillere bruges flere borde med max 10 spillere per bord. Der skal så vidt muligt sidde lige mange spillere ved hvert bord.

Hver enkelt spiller kan selv bestemme hvor meget han eller hun vil starte med at købe sig ind for, dog vil der typisk være et minimum. Herefter vælges en person som skal starte med at være "dealer". Dette vælges ved at alle spillerne ved bordet får et kort med billedsiden opad. Spilleren med det højeste kort starter som dealer. Dette bliver markeret med en såkaldt "dealer-button"/dealer knap, som mest af alt ligner en ishockey-puck. Er der en person, som fast er "dealer", bruges metoden til at vælge hvem der skal starte med at være "small blind" og "big blind".

Herefter skal den første spiller til venstre for dealeren betale "small blind", og spilleren til venstre for ham "big blind". Hvor meget der skal betales som "small blind" og "big blind" afhænger af hvad der er aftalt ved bordet. "Small blind" og "big blind" er et tvunget "bet". Dette er til for at sikre at der altid er penge i puljen, så der er noget at spille om. Nu går spillet rigtigt i gang. Dealeren deler to kort ud til hver spiller, et ad gangen, med billedsiden ned af, så de andre spillere ikke kan/må se dem.

Det er nu spilleren til venstre for "big blind", altså tredje spiller til venstre for dealeren, som skal starte. Dette gør han ved at kigge på sine kort, tænke over om de er gode nok til at spille, kigge rundt på de andre spillere, for at måske kunne se/"læse" hvad de har. Synes spilleren at kortene er gode nok, kan han enten kalde/calle "big blind", eller forhøje/"raise". Er kortene ikke gode nok kan han lægge dem ned/folde dem, uden at det koster ham noget. Vælger han enten at kalde "big blind" eller folde sine kort, er det op til spilleren til venstre for ham, altså fjerde spiller at melde ud hvad han gør. Forhøjer/"raiser" fjerde spiller, er det op til den næste spiller, om han vil kalde fjerdemandens "bet"/udspil, forhøje ydermere eller folde.

Sådan går det på tur rundt, indtil alle ved bordet enten har kaldt det højeste "bet"/udspil, eller foldet. Er der en eller flere som har kaldet udspillet, tager dealeren nu det øverste kort fra de resterende kort og lægger et kort med billedsiden nedad og tre kort med billedsiden opad på midten af bordet, dette kaldes floppet. De tre kort kan alle spillere se, og kombinere dem med deres to kort på hånden til at danne deres vinder hånd. Det gælder om at få de 5 sammenlagt bedste kort.

Nu er det op til den første spiller til venstre for dealeren, at melde ud. Han har nu følgende valgmuligheder: "check" eller "bet"/at forhøje. "Check" er det samme som at sige "pas", hvilket betyder at turen går videre til den næste spiller uden man skal betale noget. Den næste spiller har så igen de samme valgmuligheder. "Better"/forhøjer han derimod, er det nu næste spillers tur. Han har følgende muligheder: fold, kald/"call" eller "re-raise"/forhøje ydermere. Kan han ikke bruge sine to kort, som han sidder med på hånden kan han folde, og er derimod ude af spillerunden. Kalder han eller "re-raiser"/forhøjer ydermere, er det op til den næste spiller, som igen har samme muligheder. Igen går det rundt på tur, indtil alle enten har kaldt det højeste "bet"/udspil eller foldet. Folder alle kan den resterende spiller, altså ham som lavede det højeste udspil/"bet" tage alle de chips som er blevet satset.
 

Er der en eller flere som kalder "bettet"/udspillet, tager dealeren det øverste kort fra de resterende kort og lægger igen et kort med billedsiden nedad og et kort med billede siden op, dette kaldes "the turn". Der er nu fire kort ude på bordet, som alle de resterende spillere må kombinere med deres to kort på hånden for at lave deres vinderhånd. Igen har de resterende spillere enten muligheden for at "checke"/passe, "bette"/forhøje, folde eller kalde en andens spillers "bet"/udspil. Når dette er gjort kommer det sidste kort på bordet, ved at dealeren, som før, lægger et kort med billedsiden nedad, og et med billedsiden opad. Der er nu 5 kort på bordet, dette kaldes "the river" eller "5th street", og de resterende spiller kan nu danne deres vinder hånd med de to kort de har på hånden. Hver spiller har altså to lukkede kort, som kan kombineres med de 5 fælleskort til at danne vinderhånden. Igen bliver der "checket"/passet, "bettet"/forhøjet, kaldet eller foldet. Når dette er gjort, skal alle spillere vise deres kort, og den spiller som har den bedste hånd på 5 kort, ved hjælp af de 5 kort, som alle kan bruge, og de to lukkede kort, vinder alle de chips som ligger i puljen/"potten".

Herefter starter spillet forfra, og det er nu personen til venstre for den person som var dealer i spillet før, som er dealer, personen til venstre for ham som er "small blind", og igen spilleren til venstre for ham som er "big blind". På denne måde får alle lov til at være dealer, "small blind" og "big blind". For at spillet skal blive færdigt, mere spændende og mere taktisk stiger "small blind" og "big blind", enten for eksempel hver 20. minut, eller hver 10. spillerunde. Man kan til en hver tid gå ud af spillet, eller købe flere chips.

Turnering

En turnering spilles efter de samme regler som i "cash game". Forskellen er blot at i en turnering starter hver spiller med typisk med chips til en værdi af 800 eller 1000, men antallet af chips kan aftales inden start. Hvis aftalt, kan man under en turnering lave "add-on" eller "re-buy". "Add-on" er et tilbud om at købe flere chips mens man spiller. Normalt vil man kunne købe lige så mange chips som man startede med til samme pris. "Re-buy" er noget man kan købe når man har færre eller ligeså mange chips som da man startede til samme pris som da man startede. Hvis der er aftalt at man kan lave "add-on" og "re-buy" er det typisk sådan at man kan lave et "add-on" under turneringen, og ligeså mange "re-buys" som, man har lyst til inden for den første time eller to. Når en person er i besiddelse af alle chipsene har han vundet.

Chipsene vil være inddelt i værdi efter farve. De mindste chips vil have en værdi på for eksempel 10, mens de højeste kan have en værdi på op til 1000. Chips med en værdi på over 1000 bliver typisk brugt når der kun er få spillere tilbage, og det ikke længere er nødvendigt at sidde med chips til en værdi på 10, 20 eller 50, da "blindsene" sidst i spillet er på mere end 100.

En typisk fordeling af chips til en turnering kunne være:

10 stk. chips af en værdi på 10
10 stk. chips af en værdi på 20
6 stk. chips af en værdi på 50
4 stk. chips af en værdi på 100

Dette svarer til at alle spillere starter med chips til en værdi af 1000. "Blindsene" starter på en værdi af 10 for "small blind" og 20 for "big blind", og stiger enten for eksempel hver tiende hånd, eller for eksempel hvert 20. minut. Spillerne kan til en hver tid veksle deres chips, så de kan "bette" hvad de har lyst til